/Jak złożyć wniosek o alimenty?
alimenty prawnik częstochowa

Jak złożyć wniosek o alimenty?

Pozew o alimenty najczęściej dotyczy małoletniego dziecka, na które świadczenie ma być przyznane. Wnosi się je do wydziału rodzinnego sądu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka albo rodzica, który został pozwany o świadczenie. Sprawdź, co musi znaleźć się we wniosku o alimenty, aby ten został przychylnie przyjęty przez sąd.

Dane formalne

Wniosek nie zostanie przyjęty, jeśli w dokumencie nie znajdą się wszelkie dane tożsamości oraz kontaktowe osoby, która go składa, ale również dziecka oraz osoby, która miałaby płacić alimenty. Konieczne jest wskazanie nie tylko numeru PESEL, ale również adresu zamieszkania wszystkich stron, którego wniosek dotyczy.

Potrzeby dziecka wskazane we wniosku

Osoba, która wnosi o świadczenie alimentacyjne na dziecko, musi wskazać jego wartość, która pozwoli na utrzymanie małoletniego i spełnienie jego wszystkich potrzeb na takim samym poziomie, jak przed rozpadem małżeństwa.

Co więcej, oprócz wskazania finansowych potrzeb, na przykład tych związanych z wyżywieniem czy edukacją, należy również dołączyć dokumenty, które potwierdzają stałe opłaty, jakie są ponoszone z tytułu opieki nad dzieckiem.

Co istotne, absolutnie żadnego wpływu na wysokość świadczenia alimentacyjnego nie mają dochody osoby, która ma płacić alimenty. Jak potwierdza adwokat rozwodowy Warszawa, liczą się przede wszystkim indywidualne potrzeby dziecka. Nie istnieje również taryfikator alimentacyjny, a każda sprawa rozpatrywana jest, uwzględniając złożony wniosek.

Załączniki do wniosku o świadczenie o alimenty

Sam wniosek nie wystarczy, aby wniosek o świadczenie o alimenty mógł zostać przyjęty. Prawnik rozwody Warszawa przyznaje, że kompletne dokumenty zawierają również potwierdzenie ponoszenia stałych kosztów z tytułu utrzymania dziecka i opieki nad nim, ale również potwierdzenie stanu faktycznego rozpadu małżeństwa. Do wniosku o alimenty należy dołączyć także wyrok rozwodowy.