Loading

deratyzacja w szpitalach

Wydatki na utrzymanie czystości a zwolnienie z VAT…

Niektórzy przedsiębiorcy muszą regularnie wykonywać deratyzacje, dezynfekcja i dezynfekcje. Dotyczy to przede wszystkim właścicieli lokali gastronomicznych, stołówek, szpitali, szkół i innych miejsc, w których zbiorowo żywieni są ludzie. Taki obowiązek ciąży również na administratorach spółdzielni…

lista biegłych sądowych warszawa

Czy prywatna opinia biegłego ma znaczenie?

Co ciekawe, ekspertyza biegłego sądowego staje się niejednokrotnie głównym dowodem w sprawie i ma wpływ na ostateczny werdykt sędziego. Tak dzieje się przede wszystkim w postępowaniach skomplikowanych, co do których nie wystarczą jedynie przepisy polskiego…

Świadczenia zwolnione z egzekucji komorniczej

Windykacja polubowna nie zawsze jest skuteczna. Kiedy dłużnik nie wykazuje chęci współpracy, stosuje się windykację twardą. W jej zakres wchodzi złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Kiedy ten wyda nakaz natychmiastowej wykonalności, sprawę przejmuje komornik. Wtedy…