/Wydatki na utrzymanie czystości a zwolnienie z VAT – jakie trzeba spełnić warunki?
deratyzacja w szpitalach

Wydatki na utrzymanie czystości a zwolnienie z VAT – jakie trzeba spełnić warunki?

Niektórzy przedsiębiorcy muszą regularnie wykonywać deratyzacje, dezynfekcja i dezynfekcje. Dotyczy to przede wszystkim właścicieli lokali gastronomicznych, stołówek, szpitali, szkół i innych miejsc, w których zbiorowo żywieni są ludzie. Taki obowiązek ciąży również na administratorach spółdzielni mieszkaniowych.

Takie wydatki na utrzymanie czystości mogą być naprawdę spore. W niektórych miastach można zapłacić parę tysięcy złotych za deratyzację i dezynsekcję jednego większego lokalu. Prym w wysokich cenach wiodą oczywiście wielkie miasta takie jak Warszawa.

Deratyzacja — kto może zostać zwolniony z podatku?

Zgodnie z opinią Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi niektórzy przedsiębiorcy mogą odliczyć VAT od usług związanych z utrzymaniem czystości, a dokładniej od deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji.

Zwolnione z podatku VAT są zakłady opieki zdrowotnej, zakłady służące profilaktyce, ratowaniu, poprawianiu zdrowia. Oznacza to, że podatku VAT od deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji nie muszą odprowadzać nie tylko szpitale, ale też domy opieki, hospicja, monary, czy sanatoria. Jest to na pewno wielkie ułatwienie dla tego typu ośrodków. Można również liczyć na to, że zarządzający dzięki zwolnieniu z VAT będą bardziej chętni do wykonywania regularnych usług czystościowych takich jak deratyzacja. Warszawa ma szczególny problem ze sprawdzaniem, czy przedsiębiorcy wywiązują się z tego obowiązku, a teraz można liczyć na to, że będzie to częściej przestrzegane.

Obowiązkowa deratyzacja — kogo dotyczy?

Obowiązek deratyzacyjny spoczywa na właścicielach nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki wielolokalowe, lokale gastronomiczne, obiekty handlowe branży spożywczej, magazyny żywności, gospodarstwa rolne i hodowlane, a także szpitale, hotele, internaty, domy akademickie, bursy, obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie, schroniska dla zwierząt i miejsca, w których przetwarzane są odpady.

Ważne jest, aby deratyzacje przeprowadzać regularnie. Ustawa precyzuje, że deratyzacja powinna być przeprowadzona co najmniej dwa razy w roku: w terminie od 15 marca do 1 kwietnia i w terminie od 15 listopada do 1 grudnia. Jednak warto pamiętać, że celem jest zapewnienie odpowiedniej czystości i reżimu sanitarnego.

Za nieprzestrzeganie wymogu deratyzacji grożą surowe mandaty — jednorazowa kara wynosi nawet 5 tysięcy złotych.

 

Czytaj więcej: Jak utrzymać w czystości miejsce pracy po powrocie z pracy zdalnej?