/Marketing wystawienniczy
ekspozytory

Marketing wystawienniczy

Działania marketingowe mają na celu komunikację z potencjalnymi odbiorcami. Ta ma skutkować wywołaniem potrzeby zakupowej, czego efektem będzie realny zysk firmy. Spójna strategia marketingowa zakłada wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi, dzięki którym przekaz może łatwiej trafić do stałych oraz przyszłych klientów. Jednym z instrumentów są elementy reklamy zewnętrznej, w tym reklamy drukowanej typu POS. W tym kontekście można mówić o marketingu wystawienniczym.

Rola targów w działaniach marketingowych

Targi branżowe są bez wątpienia jednym ze skutecznych sposobów na kontakt z potencjalnymi nabywcami. To spotkania organizowane dla grupy konkretnych odbiorców, z założenia zainteresowanych ofertą danego sektora rynku. Z drugiej jednak strony na tego rodzaju wydarzeniach spotyka się też konkurencja i biznesowi partnerzy. Warto więc wyróżniać się komunikacją.

Promocja na targach odbywa się z reguły przy wykorzystaniu prostych, sprawdzonych już komunikatów. Oprócz kontaktu bezpośredniego z przedstawicielami firmy, który jest rzecz jasna priorytetem, wystawcy stosują także skuteczne narzędzia, dzięki którym są zauważalni. Standardowo wykorzystuje się ekspozytory na materiały reklamowe, takie jak ulotki, broszury, katalogi. To takie materiały są najbardziej pożądane na targach. Wiadomo, że podczas rozmowy można uzyskać wizytówkę handlowca, ale w ramach przypomnienia oferty dobrze jest również wziąć ulotkę czy katalog, w którym prezentowana jest szczegółowa propozycja danej marki.

Co ważne, tego rodzaju komunikacja jest skuteczna, ale wyróżnia się też niskimi kosztami. Ekspozytory na ulotki i inne materiały drukowane to wydatek rzędu kilkuset złotych i jest to narzędzie, które może być wykorzystywane wielokrotnie, także w miejscu docelowej sprzedaży. Stojak tego rodzaju może być bez problemu przenoszony i transportowany w dogodne miejsce.

Pamiętajmy również, że nie każdy uczestnik targów ma czas i okazję, by bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielem konkretnej firmy, ale jednocześnie chciałby poznać proponowaną ofertę. Sięgnięcie po broszurę informacyjną jest najlepszym sposobem, by spełnić ten warunek. Dzięki temu może dokładnie zapoznać się z propozycją, w kwestii której wyraził zainteresowanie.

Materiały drukowane na targach

Marketing wystawienniczy zakłada duży udział materiałów drukowanych w miejscu promocji. Warto zaznaczyć ich rolę, jaka odgrywają w całościowej strategii reklamowej firmy. Na targach i innego rodzaju wydarzeniach branżowych nie ma miejsca na chwytliwe hasła reklamowe i działanie na podświadomość potencjalnych klientów. Trzeba ich przekonać rzeczowymi argumentami. To przecież odbiorcy, którzy nie znaleźli się na targach przypadkiem, ale już wyrazili wstępne zainteresowanie branżową ofertą.

Ulotki, katalogi, broszury, gazetki firmowe, które na targach są dystrybuowane, mają więc pełnić rolę informacyjną. Muszą dostarczać szczegółowych informacji o danym produkcie. Potencjalny klient ma przekonać się do zakupu produktu poprzez rzeczowe argumenty i przedstawienie realnych korzyści.