/Oto jak metoda Lean pomaga średnim i dużym przedsiębiorstwom
koncepcja lean

Oto jak metoda Lean pomaga średnim i dużym przedsiębiorstwom

Lean Management, czyli tak zwane szczupłe zarządzanie należy do strategii prowadzenia przedsiębiorstwa. Bardzo często wykorzystywana jest, gdy zostaje podjęta decyzja o gwałtownych zmianach organizacji w firmie. Sukces osiągają te przedsiębiorstwa, które nie boją się ryzyka oraz reform, a jedną z nich jest właśnie Lean Management. Co to oznacza dla działalności gospodarczej?

Początki koncepcji Lean przypadają na okres po II Wojnie Światowej, a ich podstawą jest System Produkcyjny Toyoty (TPS). Lean Management rozwinęła się w oparciu o rozwiązania zastosowane właśnie w japońskiej spółce. Dziś bywa nieocenionym narzędziem w średnich i większych przedsiębiorstwach. Na czym właściwie ta koncepcja polega?

Lean Management nie zostało przetłumaczone na język polski, jednak w naszym kraju określane jest jako szczupłe zarządzanie. Krótko mówiąc, polega ono na wprowadzeniu w strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa nowych zasad, które pozwolą na minimalizację ponoszonych kosztów. Swoim działaniem może objąć niemal wszystkie obszary przedsiębiorstwa. Przestarzałe maszyny, których praca odbiega od dzisiejszych standardów, są zastępowane nowymi. Źle zaprojektowane pomieszczenia i stanowiska pracy zostają ustawione w taki sposób, aby przerwy pomiędzy kolejnymi etapami wykonywanych prac były możliwie najkrótsze. Koncepcja Lean Management dotyczy również pracowników – w końcu to oni stanowią fundament przedsiębiorstwa. Koncepcja Lean obejmować powinna wszystkich członków kadry pracowniczej, zaczynając już od najwyższych szczebli. Wdrażanie nowych zasad wymaga nieustannej nauki, dlatego nie są to zmiany, które można wprowadzić natychmiastowo.

Przedsiębiorstwo powinno być nastawione na doskonalenie, aby móc na bieżąco reagować na zachodzące zmiany rynkowe. Jednocześnie trzeba pamiętać, jak ważne jest indywidualne podejście do zarządzania firmą. Każde przedsiębiorstwo w mniejszym lub większym stopniu różni się swoją polityką, zakresem działalności oraz kadrą. Dobra znajomość własnego przedsiębiorstwa umożliwi sprawne wdrożenie nowych reguł w jego strukturę. Nie istnieje zatem uniwersalna metoda wprowadzenia koncepcji Lean, która zadziała w każdej firmie.

Wprowadzanie metod Lean Management wymaga czasu, ponieważ dotyczą one strategii działania całego przedsiębiorstwa. Niezbędna wiedza pozwoli nam przyspieszyć ten proces, jednak nadal nie możemy wymagać natychmiastowych efektów. Widocznych zmian można spodziewać się co prawda już po pierwszym miesiącu restrukturyzacji, jednak aby dały one pożądane efekty, zmuszeni jesteśmy do niemal ciągłej obserwacji oraz doskonalenia stosowanych rozwiązań.