/Jak stworzyć zgrany zespół w pracy?
Szkolenia integracyjne dla firm

Jak stworzyć zgrany zespół w pracy?

Stworzenie zgranego zespołu to zadanie kadry kierowniczej. Oczywiście wiadomo, że wiele zależy też od cech charakteru zatrudnionych osób, ale tzw. dream team jest w wielu przypadkach zasługą managera. Jak stworzyć więc zgrany zespół, który będzie zmotywowany do efektywnej pracy? Jak sprawić, by zatrudniony personel mógł wspólnie wypracować jak największy zysk? Ważne są przede wszystkim inwestycje w ludzi i na to dzisiaj stawiamy.

Specjaliści do spraw zarządzania kadrą przekonują, że podstawą są dzisiaj szkolenia integracyjne dla firm. Nic tak dobrze nie działa, jak możliwość poznania współpracowników lepiej i to nie tylko na zawodowym polu. To dlatego organizuje się spotkania poza siedzibą firmy, podczas których powierzane są im rozmaite zadania, których rozwiązanie jest możliwe tylko przy realizacji zgodnej współpracy.

Szkolenia integracyjne dla firm to nie jedyne sposoby na lepsze poznanie i zgranie całego zespołu. Kadra zarządzająca coraz częściej organizuje wydarzenia typowo rozrywkowe, takie jak bankiety, wyjazdy, wręcza zaproszenia do kina, na koncerty. Wszystko po to, by pracownicy mogli spędzać ze sobą jak najwięcej czasu.

Każdy manager musi też wiedzieć, że zgrany zespół to ten, który jest traktowany sprawiedliwie. Nie ma mowy o faworyzowaniu poszczególnych członków zespołu, nie ma mowy o nagrodach dla nielicznych czy naganach za całokształt pracy tylko dla niektórych. Każdy pracownik ma mieć poczucie przynależności do danego zespołu. Ma być odpowiedzialny za efekty pracy wszystkich, którzy do niego należą.

Nikt nie mówi, że stworzenie zgranego zespołu to sprawa prosta. Manager musi się sporo natrudzić, by wypracować korzystne warunki współpracy z każdym pracownikiem. Wydaje się jednak, że praca zespołowa jest dzisiaj priorytetowa, a demokratyczne odejście do zarządzania o wiele lepiej akceptowana niż system autorytarny. Pracownik jest w firmie najważniejszy i to jemu trzeba zapewnić jak najbardziej dogodne warunki pracy.